Sửa đổi/ Bổ sung luật thuế GTGT

– Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT:

Link tham khảo: LL31_19062013QH13 ve thue GTGT

– Nghị định số 209/NĐCP/2013 ngày 18/12/2013 hướng dẫn luật thuế GTGT số 31/2013/QH13

Link tham khảo: ND209 ngay 18.12.2013 huong dan luat thue GTGT

– Nghị định số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế

Link tham khảo: ND106 ngay 06.04.2016 dieu chinh luat thue GTGT

Rate this post
Bài viết liên quan
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon