Hỗ trợ nghiệp vụ kế toán

Áp dụng đối với các doanh nghiệp muốn lập báo cáo tài chính tại một thời điểm nhất định phục vụ các mục đích như vay vốn ngân hàng, hồ sơ đấu thầu…

Nội dung dịch vụ :

– Tư vấn số liệu tài chính

– Lập báo cáo tài chính

Rate this post
Bài viết liên quan
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon